PISCINA CULLERA

Dirección de Obra: Centro Municipal de Deportes de Cullera (Valencia).

Promotor: Consellería de Cultura i Esport.

EXPTE: CNMY10/CVSE.PIP14.

( P.E.M. Fase 1: 3.844.704,23 €).

Fin de obra julio 2019